EnergiePrestatie.be

EnergiePrestatieCertificaat (EPC)
Gaat u uw woning of appartement verkopen of verhuren, dan heeft U een EnergiePrestatieCertificaat nodig. Sinds 1 januari 2009 moet het certificaat aanwezig zijn op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, dus eigenlijk voor de ondertekening van de overeenkomst. Op die manier worden kandidaat-kopers en -huurders geinformeerd over het energieverbruik van de woning.
Meer info vindt u op de pagina EPC in detail.

EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB)
EPB of EnergiePrestatie en Binnenklimaat is een door de overheid verplichte opvolging voor het energie-zuinig bouwen en verbouwen. Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouwwoningen en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie halen. Bij nieuwbouwwoningen moet u zorgen voor een minimale- en gecontroleerde ventilatie.
Meer info vindt u op de pagina EPB in detail.

EnergieAdviesProcedure (EAP)
Een EnergieAdviesProcedure of energie-audit is een onderzoek waarbij de volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht. Dit vertelt u hoeveel, en op welke manier, energie in uw woning kan worden bespaard.
Meer info vindt u op de pagina EAP in detail.

energie - prestatie - certificaat

Antwerpen - Mechelen - Leuven

© 2009 - www.energieprestatie.be - erkend door het VEA